2017-2020-2022 – ‘Omnispace’

Omnispace visitors view at Lighthouse ON exhibition, photo by Réka Bogdán

A space-specific light installation.

Dimensions: 60×60 cm black wooden platform, hemisphere mirror, HD projector, Raspberry-pi 3 media-player, 12:30 minutes video-loop, music by Maks&Axentriq

OMNISPACE

“Omnispace” is a light art installation where a projector projects onto a hemispherical mirror. The video animation “Primordial-Mirror” used in the installation was created in 2017 with the intention of projecting a single projector onto a hemispherical mirror – as a light source that works in all directions – on the walls of the exhibition. The name of the installation (“Omnispace”) refers to this single light source. The projector projects a distorted image onto the hemispherical mirror, but it appears undistorted on the mirror’s surface along with the audience’s reflection. The projected image surrounds the viewer and creates an experience where the viewer looks at his reflection and the image of the outside world as if it were seen through the selfie camera.
The video was made for the group exhibition “INSTINCT – ANCESTOR” and its theme is the inner animal instincts such as breathing, fleeing in fear, digestion and feeding.
“Omnispace” is an installation that invites the viewer to get lost in a mesmerizing world of ever-changing light patterns, as the distorted image of the projector is projected onto the walls of the exhibition space, and the viewer’s reflection becomes part of the projected world.
The 12:30 minute video explores the theme of the elemental instinct world, exploring our feelings, fears, desires and basic bodily life processes that invisibly influence and distort our perception.
By combining the viewer’s reflection with the projected image, “Omnispace” creates a situation in which one can both look at oneself and perhaps see behind the projected bubble. The installation invites viewers to reflect on their innermost instincts and how they shape and distort our perception.

Az “Omnispace” egy fényművészeti installáció, ahol egy projektor egy félgömb alakú tükörre vetít. Az installációban használt “Primordial-Mirror” című videó-animáció 2017-ben készült, avval a szándékkal, hogy az egyetlen projektorral egy félgömb tükörre legyen kivetítve, – mint egy minden irányban működő fényforrással – a kiállítás falaira. Az installáció neve (“Omnispace”) erre az egy fényforrásra utal. A projektor torz képet vetít a félgömb alakú tükörre, de az a közönség tükörképével együtt torzítatlanul jelenik meg a tükör felületén. A vetített kép körülveszi a nézőt, és egy olyan élményt teremt, ahol az ember úgy nézi a tükörképét és benne együtt a külvilág képét, mintha azt a szelfi kameráján keresztül látná. A videó az “INSTINCT – ANCESTOR /Ösztön – Ős” című csoportos kiállításra készült, és témájában a belső állati ösztönképeit dolgozza fel, mint például a légzés, a félelemben való menekülés, az emésztés és a táplálkozás.

Az “Omnispace” egy olyan installáció, amely arra hívja a nézőket, hogy vesszenek el a folyamatosan változó fényminták hipnotizáló világában, miközben a projektor torzított képe a kiállítótér falaira vetül, és a néző tükörképének képe a vetített világ részévé válik.

A 12:30 perces videó az elemi ösztönvilág témáját járja körül, és érzéseinket, félelmeinket, vágyainkat és alapvető testi életfolyamatainkat járja körül, amelyek láthatatlan módon befolyásolják és torzítják érzékelésünket.

A néző tükörképének és a vetített képnek a kombinálásával az “Omnispace” olyan helyzetet teremt, amelyben az ember egyszerre nézhet önmagára és talán a kivetített buborékvilág mögé is láthat. Az installáció arra hívja a nézőit, hogy gondolkodjanak el legbelsőbb ösztöneiken és azon, hogy ezek miként alakítják és torzítják érzékelésünket.


The first version was exhibited at the Latarka Gallery of the Polish Institute, Budapest in 2017, where it projected onto the vaulted ceiling of the basement of the exhibition space:
https://3dvideomapping.net/art/installation-art/speculum-primordialis-projection-mapping/

‘OMNISPACE’ installation at the Lighthouse Association’s ON exhibition in Debrecen, Hungary, in the resting room area at the Csokonai Theatre.

Advertisement
%d bloggers like this: