Klara and the Sun

‘Klara and the Sun’ – generative projection-mapping, (half-dome) 3:31 

Klara and the Sun – still frame from the VR version

A három és fél perces animációs video-loop a Klara and the Sun című csoportos kiállításra készült, a kiállítótér boltíves mennyezetére vetítve, az animációt Kazuo Ishiguro hasonló című könyve ihlette.
‘A szerző elragadó érzékenységgel ábrázolja Klara karakterét. A könyv főszereplője – Klara – türelmes, előzékeny és jóval több empátiával, együttérzéssel rendelkezik, mint a legtöbb ember. Nem véletlenül, hiszen Klara nem ember, hanem egy mesterséges barát (Artificial Friend), technikailag pedig egy napelemes robot.’

A gépi térkitöltő algoritmus (signed distance field funkció) mechanikusan ismétlődve újra és újra kitölti a teret, reagál önmagával, majd eltűnik, amikor fényt kap újrakezdi. Megjelenésében a végtelenül ismétlődő effektus hasonlatos a felhőkhöz, a vetítés a helyzetéből fakadólag a barokk végtelen álperspektivikus falfreskóihoz.

Klara and the Sun – still frame from the VR version

The three-and-a-half minute animated video-loop was created for the group exhibition ‘Klara and the Sun’, projected onto the vaulted ceiling of the exhibition space, inspired by Kazuo Ishiguro’s book of the same title.

‘The author portrays the character of Klara with captivating sensitivity. The book’s protagonist – Klara – is patient, considerate and has far more empathy and compassion than most people. Not coincidentally, Klara is not human, but an Artificial Friend, technically a solar-powered robot.’

The machine’s space-filling algorithm (signed distance field function) mechanically repeats over and over again, filling the space, reacting with itself, then disappearing when it gets light it starts again. In its appearance, the infinitely repeating effect is similar to clouds, the projection is also similar in its position to the infinite pseudo-perspectival wall frescoes of the Baroque-era.

Image: Ivó Kovács
Sound: József Iszlai

2021-2022

Klara and the Sun – .gif snippet – 2021-2022

Advertisement
%d bloggers like this: